Tentamen för student vid annat lärosäte

Denna sida vänder sig till dig som läser vid ett annat lärosäte än Högskolan i Gävle (HiG), men vill skriva din tentamen i Gävle.

Utbildningscentrum för distansstudier

Eftersom vi på högskolan har begränsade möjligheter att ta emot tentander från andra lärosäten hänvisar vi i första hand till Utbildningscentrum för distansstudier (Gävle kommun).

Servicen är kostnadsfri för dig som är folkbokförd i Gävle kommun och du anmäler dig via deras hemsida.

Tentera vid Högskolan i Gävle

Förutsättningarna för att vi ska kunna erbjuda dig en plats är att vi har egna tentamenstillfällen inbokade samma dag och tid som din tentamen, samt att det finns lediga platser kvar i tentamenslokalen.

Du ansöker via mejl till studentcentrum@hig.se senast tre veckor före tentamensdagen. Sen ansökan kan vara skäl för avslag.

I ditt mejl ska du lämna uppgifter om ditt namn och personnummer samt uppgifter om kontaktperson på ditt lärosäte. Du ansvarar själv för kontakten med ditt lärosäte. 

Du får besked om beviljad eller avslagen ansökan via mejl.

Att skriva tentamen på Högskolan i Gävle är kostnadsfritt.

Under tentamen skall HiGs tentamensföreskrifter och ordningsregler samt eventuella instruktioner från ditt lärosäte följas.