Tentamensutlämning

När examinator rättat din tentamen och resultatet rapporterats in har du möjlighet att hämta ut din tenta (tidigast 20 dagar efter tentan skrevs). Fram tills att du hämtar ut tentan är dina tentamenssvar en allmän handling och en kopia kan hämtas ut av andra personer. Vill du inte att andra ska få tillgång till dina svar bör du hämta ut din tentamen så snart som möjligt efter att den finns tillgänglig.

Hämta ut din tentamen

Utlämning av en rättad tentamen sker i Studentcentrum (hus 22
plan 2) eller i hus 12 plan 2 om kursen ges av Akademin för teknik och miljö. I Studentportalen kan du se om din senaste tenta har kommit till Studentcentrum och därmed kan hämtas ut.

 Du kan hämta ut din tentamen på ett av följande sätt:

  1. Hämta ut din tentamen själv mot uppvisade av giltig ID-handling. Ange kursbenämning och tentamensdatum. Tentan kvitteras ut tentamen genom att signera kvittenslistan.

  2. Be någon annan hämta din tentamen mot uppvisade av komplett ifylld fullmakt för utlämnande av tentamen.PDF (pdf, 149 kB) Den som hämtar ut din tentamen ska även visa egen ID-handling samt en kopia av din ID-handling. Personen som kvitterar ut tentamen genom att signera kvittenslistan.

Tentamina som inte hämtas ut sparas i två helår från skrivdatum och
gallras därefter.

Begäran om att få tentan hemskickad

Om du läser på distans eller inte har möjlighet att komma till Högskolan kan du få din tentan hemskickad. Maila till studentcentrum@hig.se. I mejlet ska du ange följande:

- förnamn och efternamn
- namn på tentan och när den skrevs
- kopia på din ID-handling
- din adress

Kontakt och öppettider

Öppettider för tentamensutlämning i Studentcentrum
Måndag - torsdag kl. 11.00-13.00

 E-post
studentcentrum@hig.se