Ansöka om examensbevis

När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen måste du själv ansöka om en sådan. En examen är ett bevis på att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor upp till en viss nivå.

Så här ansöker du om examensbevis

Du ansöker om examen hos det lärosäte där du slutfört den sista kursen i din utbildning. Din ansökan prövas därefter mot gällande nationella och lokala examensregler.

På Högskolan i Gävle gör du din ansökan via Studentportalen. Under fliken "Mina studier" finns formulär och information om hur du går till väga.

Kontrollera dina uppgifter innan du ansöker

Du kan endast inkludera avslutade kurser med betyg på hela kursen i examensbevis utfärdade av Högskolan i Gävle. Sök inte examensbevis innan du kontrollerat dina kurser. Om du ansöker om examensbevis innan alla kurser är avslutade och inrapporterade i Ladok avslås med största sannolikhet, din ansökan.

  1. Innan du ansöker om examensbevis behöver du kontrollera att alla kurser som du vill ha med i din examen är slutrapporterade, dvs. att kurserna har ett sammanvägt betyg för hela kursen, och inte bara betyg för något, några eller samtliga av kursens moment. Kontakta aktuell akademi för eventuell åtgärd av betyg, innan du lämnar in din ansökan.

  2. Kontrollera att dina personuppgifter stämmer i Ladok. Du kan själv kontrollera dina kurser och personuppgifter i Studentportalen. Uppgifter om förnamn, efternamn och personnummer i examensbevis överförs från Ladok vid tidpunkten för utfärdande, och ändras inte i efterhand i ett redan utfärdat examensbevis. Kontrollera därför dina uppgifter och om något är fel kan du kontakta ladoksupport@hig.se för eventuell korrigering, innan du ansöker om examensbevis.

Högskolepoäng i examen

För examina enligt senaste examensordningen så måste varje examen utgöras av exakt antal högskolepoäng, d.v.s. varken fler eller färre högskolepoäng än de tillåtna.

Om du, i din ansökan, angivit kurser som omfattar mer högskolepoäng än de maximalt tillåtna så kommer Högskolan i Gävle att ta bort kurs(er) som motsvarar överskjutande högskolepoäng för att examen ska omfatta rätt antal högskolepoäng.

Vid ansökan om Magisterexamen och Masterexamen

Magisterexamen

Filosofie magisterexamen, Teknologie magisterexamen, Ekonomie magisterexamen, Medicine magisterexamen

När du ansöker om Magisterexamen måste du bifoga intyg (om inte uppgifterna redan finns i Ladok/Studentportalen) över:

  • Tidigare Kandidatexamen, eller motsvarande examen, om 180 högskolepoäng.

Teknologie magisterexamen

När du ansöker om Teknologie magisterexamen måste du bifoga intyg (om inte uppgifterna redan finns i Ladok/Studentportalen) över: 

  •  Tidigare Kandidatexamen, eller motsvarande examen, om 180 högskolepoäng.
  • Tidigare studier inom något av, eller båda, huvudområdena Matematik eller Tillämpad matematik om minst 30 högskolepoäng.

Ekonomie magisterexamen

När du ansöker om Ekonomie magisterexamen måste du bifoga intyg (om inte uppgifterna redan finns i Ladok/Studentportalen) över: 

  • Tidigare Kandidatexamen, eller motsvarande examen, om 180 högskolepoäng.
  •  Tidigare studier inom huvudområdet Nationalekonomi om minst 30 högskolepoäng.

Masterexamen

Filosofie masterexamen, Teknologie masterexamen, Ekonomie masterexamen

När du ansöker om Masterexamen måste du bifoga intyg (om inte uppgifterna redan finns i Ladok/Studentportalen) över: 

  •  Tidigare Kandidatexamen, eller motsvarande examen, om 180 högskolepoäng.


Gå till Studentportalen och gör din ansökan om examen
Formuläret för ansökan finns under fliken "Mina studier".

 

Examensbevisets innehåll

I examensbeviset framgår det vilken examen som utfärdats, vilka kurser som ingår, betyg på kurserna och vilket datum de avslutades. Examensbeviset är både på svenska och engelska. Dessutom får du ett diploma supplement, som är en bilaga på engelska som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet.

Handläggningstid

Handläggningstiden varierar under året och beroende på ärendets karaktär, men normalt är handläggningstiden sex till åtta veckor från det datum då komplett ansökan inkom till Högskolan i Gävle. Du kan själv följa handläggningen av din ansökan via funktionen "Följa examensansökan" i Studentportalen.

Det är inte möjligt att påskynda enskilda ärenden i processen eller få förtur. Alla ansökningar handläggs så skyndsamt som möjligt. Utfärdat examensbeviset skickas till dig per post utifrån adressuppgifterna som finns i Ladok. Du kan själv kontrollera, och ändra, din adress via Studentportalen.

Examina och huvudområden

Det finns ett antal olika typer av examina. Här nedan finns examensbeskrivningar för de examina som Högskolan i Gävle har rätt att utfärda samt en lista över högskolans huvudområden.

Huvudområden för examen vid Högskolan i Gävle

Kontakt

E-post
studentcentrum@hig.se

Telefon
026-64 85 00 (växel)

Telefontid
Tisdag kl. 09.00-10.00
Torsdag kl. 09.00-10.00

  Publicerad av: System

Student