Hämta ditt välkomstbrev

Vi hälsar alla nyblivna studenter välkomna med ett välkomstbrev. I ditt välkomstbrev finns information om den utbildning som du har blivit antagen till, tider och kontaktuppgifter. Kursens schema och kursplan ger också värdefull information inför din studiestart.

Välkomstbrev och kursplaner

Välj någon av länkarna för att hämta välkomstbrevet för ditt program eller din kurs.

  1. Välkomstbrev för program
  2. Välkomstbrev för kurser
  3. Kursplaner

Kom ihåg att svara på antagningsbeskedet

Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du svara på det antagningsbesked du fått via antagning.se för att behålla din plats. Om du blivit antagen i urval 2, alternativt sent antagen, behöver du inte svara på antagningsbeskedet.

Lämna återbud om du inte vill ha din plats

Om du har blivit antagen, eller reservplacerad på ett program eller en kurs men inte längre är intresserad av platsen är det viktigt att du lämnar återbud. Då kan din plats erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Reserv = på väntelistan

Reservantagning är aktuellt när någon eller några som blivit antagna till en utbildning tackar nej till sina platser. Högskolan i Gävle kallar reserver till program och kurser i strikt turordning utifrån urvalsresultatet.

Om du är behörig, men inte fått en utbildningsplats framgår det på ditt antagningsbesked vilken reservplacering du har. Vi kallar reserver via  e-post eller telefon. Kontrollera därför att du har fyllt i korrekta kontaktuppgifter på "Mina sidor" på antagning.se.

Enbart de som är antagna får komma på uppropet. Du som är reserv bör i stället vara tillgänglig via e-post och telefon i anslutning till program- och kursstart.

Student