Student

Studenter utsedda till hörandegrupp inför rektorsrekryteringen

Tre hörandegrupper kommer att medverka vid rekrytering av ny rektor, de består av lärare, studenter och övrig personal.

Hörandegrupperna kommer att träffa kandidaterna för rektorstjänsten och ge sina synpunkter till högskolestyrelsen.

Studenternas hörandegrupp:

  • Emma Thiede, Gefle Studentkår
  • Susanne Norling, Gefle Studentkår
  • Katarina Miletic, Ekonomprogrammet
  • Tina Häll, Personal- och Arbetslivsprogrammet
  • Ylva Pålsson, Doktorand
  • Sarah Gripenkrantz, Doktorand

Datum: 2016-12-05