Student

Examenshögtid för programstudenter på akademin för hälsa och arbetsliv

Välkommen till Akademin för Hälsa och arbetslivs examenshögtid! Vi bjuder in dig och din familj till en avslutningsceremoni* med musik och tal 20 januari 2017 i Valhall

*Gäller dig som tar examen under januari 2017 efter avslutade studier på programmen Sjuksköterskeprogrammet, Hälsopedagogiska programmet och Socionomprogrammen.

Datum: 2016-12-13