Student

Rökförbud i alla högskolans lokaler

Nytt beslut om totalt rökförbud i samtliga lokaler som disponeras av Högskolan i Gävle.

Högskolan i Gävle värnar om en hållbar livsmiljö för människan. Enligt Tobakslagen (SFS 1993:581) har alla rätt till en rökfri arbetsmiljö.

Nu är det totalt rökförbud i samtliga lokaler som disponeras av Högskolan i Gävle. Beslutet omfattar även örtprodukter för rökning, e-cigaretter med och utan nikotin samt vattenpipor utan tobak.

Fredrika Nordahl Westin, lokalhandläggare

Datum: 2017-01-09