Student

Anmäl dig till tentamen i tid

Anmälan till salstentamen är obligatoriskt. Sista anmälningsdag för tentamen på campus är 10 dagar före tentadagen.

Du anmäler dig via kronox.hig.se. Anmälan öppnar fem veckor före tentamensdagen.

Anmälan till salstentamen är obligatoriskt. Sista anmälningsdag för tentamen på campus är 10 dagar före tentadagen.

Vi tar inte emot efteranmälningar när sista anmälningsdag är passerad utan då får du endast skriva din tentamen i mån av plats.

Du anmäler dig via kronox.hig.se. Anmälan öppnar fem veckor före tentamensdagen.

Tentamen på annan ort

Om du ska göra din tentamen på annan ort ska ansökan vara oss tillhanda senast tre veckor innan tentadagen. Ansökan görs via webbformulär.

Läs mer om hur du anmäler dig