Student

Regler, rättigheter och studentinflytande

Utbildning vid Högskolan i Gävle, liksom vid andra universitet och högskolor i Sverige, regleras nationellt framförallt genom högskolelagen och högskoleförordningen. Till detta finns också lokalt antagna policydokument och regleringar vid Högskolan i Gävle som påverkar relationen mellan dig som student och högskolan.

Tentamensföreskrifter

Tentamensföreskrifterna är ett styrdokument som innehåller instruktioner för studenter, lärare, kanslipersonal och tentamensvakter i samband med tentamen.

TentamensföreskrifterPDF (pdf, 618 kB)

Antagningsordning

Antagningsordningen innehåller de regler för tillträde till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå som Högskolan i Gävle tillämpar.

AntagningsordningPDF (pdf, 687 kB)

Arbetsmiljö

Vid högskolan finns en Arbetsmiljögrupp för studenter som sammanträder sex gånger per läsår. I Arbetsmiljögruppen - student ingår bland annat studerandehuvudskyddsombudet som är utsett av Gefle Studentkår. Arbetsmiljöarbetet syftar till att alla studenter ska ha en bra arbetsmiljö där du som student trivs och har goda förutsättningar att genomföra dina studier

Arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Gävle

Tänk på!
Vår arbetsmiljö och våra lokaler är i första hand avsedda för undervisning, såsom föreläsningar och laborationer, och är inte anpassade för barn och deras säkerhet!

Studenters rättigheter och skyldigheter

Studenträttigheter kan handla om arbetsmiljö, genomförande av prov, examensarbeten och andra delar i din vardag som student. Dina rättigheter och skyldigheter som student gentemot högskolan och din akademi regleras av högskolelagen och högskoleförordningen samt lokalt beslutade regler på högskolan.

Studenters rättigheter och skyldigheter

Studentinflytande

Var med och påverka din studiemiljö och din utbildnings genom att bli medlem i Studentkåren, besvara kursutvärderingar och/eller genom att bli studentrepresentant.

Var med och påverka under din studietid

Student