Studenters rättigheter och skyldigheter

Som student omges du av en rad lagar och förordningar som ligger till grund för vilka rättigheter och skyldigheter du har. Du ansvarar själv för din studieprestation och du måste följa de lagar och regler som finns – därför är det viktigt att du känner till dem.

Lagar och regler som styr utbildningen

Högskolan i Gävle är en statlig myndighet som lyder under regeringen. Utbildningar vid Högskolan i Gävle, liksom vid andra universitet och högskolor i Sverige, regleras nationellt framförallt genom högskolelagen och högskoleförordningen. Det finns också lokala regler vid Högskolan i Gävle som påverkar relationen mellan dig som student och Högskolan.

Lagar och förordningar

Vanliga frågor

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna som brukar dyka upp när du studerar på grundnivå eller avancerad nivå. Informationen på webbsidan har tagits fram i samarbete med Gefle studentkår.

Om du inte är nöjd

Om du anser att Högskolan inte lever upp till sina åtaganden ska du i första hand ta upp ärendet med den ansvariga läraren eller examinatorn, alternativt med annan personal eller den ansvariga chefen på din akademi.

Om du behöver stöd och hjälp med ditt ärende kan du kontakta Studentombudet vid Gefle Studentkår. Studentombudet arbetar för att tillsammans med studenter och lärare lösa eventuella studierelaterade problem.

Kontakta Studentombudet

Namn: Katarina Hälleberg
E-post: studentombud@geflestudentkar.se
Telefon: 070-964 96 06

Mer info om studentombudet finns på: http://www.geflestudentkar.se/