Studiestöd och vägledning

Ibland behöver man hjälp att klara studierna och livet som student. Här finns information om det stöd du kan få för att klara studierna på bästa sätt.

Pedagogiskt stöd vid funktionshinder

Om du har ett funktionshinder som påverkar din studieförmåga har du möjlighet att få tillgång till stödåtgärder för att underlätta dina studier.

Studenthälsan

Studenthälsan erbjuder dig som student vid Högskolan i Gävle stöd, hjälp och inspiration i din hälsa och ditt mående. Allt för att du
ska må bra under studietiden, samt klara dina studier.

Studievägledning

Till studievägledarna kan du vända dig om du är osäker på ditt val av utbildning eller har allmänna frågor om högskolestudier, studieuppehåll eller studieavbrott.

Studentpräst - Högskolekyrkan

Oavsett vad du tror eller inte tror är du välkommen till enskilt samtal. Studentprästen har tystnadsplikt och för inga journaler.

Rättigheter och skyldigheter

Lika villkor - dina rättigheter att vara dig själv

Samordnaren för lika villkor arbetar för att förebygga och främja så att trakasserier inte förekommer inom högskolan.

Studentombud

Studentombudet är ett stöd för dig som är student och dit kan du vända dig  om du hamnat i en situation på högskolan som du av olika anledningar vill ha hjälp med.

Som student omges du av en rad lagar och förordningar som ligger till grund för de rättigheter och skyldigheter du har. Mer om dina rättigheter och skyldigheter som student finns här

Utveckla dig och din studieteknik

Skrivarverkstad - kom vidare i ditt skrivande

Skrivarverkstaden hjälper dig att komma vidare i ditt skrivande. Handledarna har kompetens och erfarenhet av att handleda studenter i skrivande och textarbete.

Studieteknik - lär dig studera effektivare

Studier på högskolenivå kräver annat än studier på gymnasiet eller komvux. Att utveckla sin studieteknik kan då vara en viktig investering för att klara av studierna.

"Våga tala" - kurs för dig som vill bli kvitt din talängslan 

Våga tala är en kurs som vänder sig till dig som vill ha hjälp att hantera din oro och ängslan att tala inför en grupp. (Notera att kursen ligger utanför ordinarie kursutbud och inte är poänggivande.)

Student