Webbtjänster

Som student vid Högskolan kan du via webbplatsen själv utföra vissa ärenden. Till exempel kan du kontrollera ditt schema, anmäla dig till tentamen och registrera dig på kurser. Nedan hittar du flera av de tjänster du erbjuds.  

Hämta datorkonto via webben 

Som student på Högskolan i Gävle har du tillgång till flera IT-tjänster via ditt datorkonto. Du behöver inte ansöka om datorkonto, utan hämtar det själv via webben.

Studentportalen

I Studentportalen hittar du flera IT-tjänster som kan vara bra för dig som är student vid Högskolan i Gävle. Där finns individuellt anpassad information för dig. Bland annat kan du se dina studieresultat, ditt schema och dina kontaktuppgifter.

Du kan också registrera dig själv på dina kurser och skapa egna intyg. Det finns även aktuell information i portalen där du ser när det är dags att söka kurser, aktuella aktiviteter eller när det kommer nya tjänster i portalen. För att logga in behöver du ett datorkonto.

Blackboard - högskolans lärplattform

Högskolan i Gävle använder lärplattformen Blackboard. Det fungerar som ditt webbaserade klassrum. Där finns studiehandledning, instruktioner, kursmaterial, uppgifter osv. Kort sagt alla uppgifter som rör den enskilda kursen hittar du där.

Supportsystemet

Den bästa kontaktvägen för att få svar på dina frågor är att använda högskolans supportsystem. Systemet används av de flesta funktionerna på högskolan. Via supporten kan du till exempel få svar på frågor som rör studieadministration, IT, Blackboard eller biblioteket.

Du loggar in med ditt datorkonto för att ställa din fråga. Svaret skickas till din e-postadress på högskolan. Om du hellre vill att vi mejlar dig på en annan adress, skriv in det i ärendet.

Utskrifter och utskriftssystemet

Varje termin tilldelas du ett begränsat antal fria utskrifter. Har du slut på fria utskrifter har du möjlighet att köpa ytterligare kopior. Kontrollera ditt utskriftskonto via Studentportalen eller hos IT-support.

Tentamensanmälan

En tentamen är en vanligt förekommande form av examination vid Högskolan i Gävle. Anmälan till salstentamen är obligatorisk. Anmälan till tentamen och omtentamen görs via Kronox.

Schemavisning

När du är registrerad på en kurs kan du se ditt personliga schema i Studentportalen. Du kan även söka fram ditt schema.

E-post

Högskolan i Gävle använder sig av den e-postadress du har angivit i vårt studiedokumentationssystem (Ladok) när vi kontaktar dig via e-post. Studenter som påbörjade sina studier innan HT2017 har fortsatt tillgång till Gmail.

  Publicerad av: Veronica Liljeroth

Student