Sttudera med funktionshinder

Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp med att anpassa dina studier och få extra stöd för att kunna studera på samma villkor som andra.

Pedagogiskt stöd

Om du har en funktionsnedsättning är du välkommen att ansöka om pedagogiskt stöd. Med begreppet funktionsnedsättning avses en permanent eller långvarig funktionsnedsättning.

Så här söker du pedagogiskt stöd

1. Ansök via systemet NAIS och bifoga ett intyg som styrker ditt funktionshinder. Det går bra ladda upp ett mobilfoto av intyget med telefonen.

2. Högskolans samordnare kontaktar dig för att boka en tid när ni kan prata om vilka stödåtgärder som finns och vilka du kan behöva.

3. Samordnaren utfärdar ett beslut om pedagogiskt stöd där dina stödåtgärderna beskrivs. Inför varje kurs kontaktar du kursansvarig lärare och examinator för att visa ditt beslut och samtala om hur aktuell kurs kan behöva anpassas.

Det kan ibland ta tid att ordna det stöd som passar just dig, så var ute i god tid.

Foto Kerstin

Kerstin Åberg

Kontakta samordnarna för studenter med funktionshinder

Kerstin Åberg (tjänstledig)
Samordnare för studenter med funktionshinder 

Sofia Lagerberg Alfredsson
Studentcoach
Samordnare för studenter med funktionshinder

E-post
funktionsstod@hig.se

Telefon
026-64 86 41

Sofia Lagerberg Alfredsson

Sofia Lagerberg Alfredsson

Telefontid
Tisdagar 09.00—10.00

Drop-in
Onsdagar 10.00—12.00
Anmäl dig i Studentcentrum


 

  Publicerad av: Lisa Olsson

Student