Exempel på stödåtgärder

På den här sidan ser du exempel på vilken typ av stöd som det finns möjlighet att få om du har en funktionsnedsättning. För att du ska få tillgång till särskilt pedagogiskt stöd behöver du först lämna in en ansökan om pedagogiskt stöd vid funktionshinder samt ett intyg som styrker att du har en funktionsnedsättning som ger funktionshinder.

Alternativ examination

Om du har behov av det, kan det bli aktuellt att anpassa din examination. Lämpliga anpassningar rekommenderas av samordnaren, examinator beslutar sedan om detta godkänns på aktuell kurs.

Anteckningshjälp

Om du på grund av en funktionsnedsättning inte själv kan anteckna under föreläsningar och seminarier kan Högskolan anlita en anteckningshjälp. Vanligast är att en kurskamrat anlitas för uppdraget.

Inläst litteratur

Om du har svårt att läsa böcker med tryckt text på grund av läs- och skrivsvårigheter eller något annat funktionshinder, så har du möjlighet att få inläst litteratur.

Du får låna kurslitteratur utan kostnad från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). För att kunna ladda ner böcker måste du ha ett nedladdningskonto hos MTM. Nedladdningskonto får du genom att komma på ett introduktionssamtal till Högskolans biblioteket. När du har ett konto kan du själv ladda ner din kurslitteratur.

Läs- och skrivprogram

Det finns flera läs- och skrivprogram att ladda ner på sin egen dator. Stava Rex och Spell Right, skrivhjälp i Word och Claro Studio med bland annat Claro Read Pro finns till exempel tillgängliga för studenter med läs- och skrivsvårigheter. Dessa program finns även tillgängliga i vårt resursrum i hus 51.

Datorrum och resursrum

Det finns ett datorrum i hus 51 för studenter med funktionshinder. Där finns datorer som är utrustade med olika stödprogram samt en dator med stödprogram speciellt anpassade för synskadade studenter. Kontakta samordnaren för att få tillträde till salen.

Det finns också resursrum och läsplatser för studenter med funktionshinder i biblioteket. Tag kontakt med bibliotekets personal för mer information.

Teckenspråkstolk

Högskolan har ansvar för att den som behöver det får en teckenspråkstolk. Tänk på att anmäla ditt behov till samordnaren i god tid. 

Övriga anpassningar och stödåtgärder

Har du andra behov av anpassningar och stödåtgärder tveka inte att fråga. Du är alltid välkommen att kontakta samordnaren för att diskutera en lösning. Men det kan ibland ta tid att ordna den lösning som passar just dig, så var ute i god tid.

Student