Studera med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning ska så långt som möjligt kunna studera på Högskolan i Gävle på samma villkor som andra studenter.

Särskilt pedagogiskt stöd

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om särskilt pedagogiskt stöd. Med begreppet funktionsnedsättning avses en permanent eller långvarig funktionsnedsättning.

Så här söker du pedagogiskt stöd

1. Ansök via systemet NAIS. Bifoga ett intyg som styrker din funktionsnedsättning. Det går bra ladda upp ett mobilfoto av intyget med telefonen.

2. Högskolans samordnare kontaktar dig för att boka en tid när ni kan prata om vilka stödåtgärder som är möjliga.

3. Samordnaren utfärdar ett beslut om särskilt pedagogiskt stöd där stödåtgärderna beskrivs. Inför varje kurs kontaktar du kursansvarig lärare och examinator för att visa ditt beslut och samtala om hur aktuell kurs kan anpassas.

Det kan ibland ta tid att ordna det stöd som passar just dig, så var ute i god tid.

Foto Kerstin

Kerstin Åberg

Kontakt

Kerstin Åberg (tjänstledig)
Samordnare för studenter med funktionshinder 

Sofia Lagerberg Alfredsson
Studentcoach
Samordnare för studenter med funktionshinder

Christina Edin
Samordnare för studenter med funktionshinder

 

Sofia Lagerberg Alfredsson

Sofia Lagerberg Alfredsson

E-post
funktionsstod@hig.se

Telefon
026-64 86 41

Telefontid
Tisdagar 09.00–10.00

OBS! Ingen telefontid 26/12

Kina profilbild

Christina Edin


Drop-in

Onsdagar 10.00–12.00
Anmäl dig i Studentcentrum

OBS! Ingen drop in 27/12 och 3/1 

 

 

 

Student