Magisterprogram i Besluts-, risk- och policyanalys, distans 60 hp

Bild - Magisterprogram i Besluts-, risk- och policyanalys, distans 60 hp

Stärk din förmåga att fatta rätt beslut

Vi människor har stora begränsningar som beslutsfattare. Ofta fattas beslut under stor osäkerhet och många faktorer påverkar processen.

Upptäcka risker


Besluts-, risk- och policyanalys är en halvtids distansutbildning som lär dig att lättare hantera komplicerade beslutsproblem, upptäcka och bedöma storleken på risker och utforma policyer. Vetenskapliga metoder och resultat kan användas för att fatta beslut och bedöma risker, samtidigt som datorprogram i snabb takt utvecklas för att hantera komplicerade problem.

Tillämpa teorin i praktiken


Utbildningen har en teoretisk grund i bland annat beslutsteori, mätnings- och värdeteori samt kognitionspsykologi. Dessa teoretiska delar tillämpas i konkreta problemställningar hämtade från lokala och regionala myndigheter. Det kan handla om avvägningar vid upphandlingar, budgetarbete eller diagnostisering och prioritering inom vården. Målet är att ge dig kunskaper och praktiska färdigheter som underlättar att fatta komplicerade beslut.

Problem från din yrkesroll integreras i utbildningen


Under utbildningen kan du välja ett projekt eller en problemställning som knyter an till din tidigare eller pågående verksamhet. Målet med programmet är att ge dig kunskaper och praktiska färdigheter som underlättar att fatta komplicerade beslut inom näringsliv, förvaltning och vård. Du har också nytta av utbildningen när du ska analysera, bedöma och åtgärda risker samt för att utforma policyer.

Läs mer om programmet

Dela
Anmälningsinformation
Behörighetskrav
- Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng
Urval
Högskolepoäng
Anmälan
Anmälan gör du direkt på: www.antagning.se.

Viktiga datum för din anmälan
Antagningsstatistik

Sök utbildning

Studietid
Start
Studieform
Anmälan *
 
2014 - 2016
Mer information
Antal platser: 50
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-13080
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmälan:
Hösten 2014
Distans
 
*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.
Publicerad av: Zara Lindahl
Sidansvarig: Veronica Liljeroth
Sidan uppdaterades 2014-03-26
Högskolan i Gävle | 801 76 Gävle | Telefon 026 - 64 85 00 | Fax 026 - 64 86 86 | © Högskolan i Gävle 2008
Högskolan är miljöcertifierad enligt ISO 14001