Socionomprogrammet 210 hp

Socionomprogrammet 210 hp

Stötta människor med hjälp av din empatiska förmåga

Det finns faser i livet som är svåra att hantera på egen hand. Med rätt stöd från en medmänniska som både har professionell kompetens och empatisk förmåga, kan den som befinner sig i en utsatt situation ta sig tillbaka till ett liv som kanske till och med är bättre än det som var förut.
 

Problembaserat lärande


Sådana situationer är exempel på utmaningar som väntar den som utbildar sig till socionom. När du väljer socionomprogrammet, väljer du en utbildning som betonar människan som en del i sociala system. Du skaffar dig kunskaper om individer, grupper och samhälle, bland annat genom ett problembaserat lärande där du lär dig att kombinera teoretiska kunskaper med frågor och problem på det sociala fältet.
 

En kompetens som efterfrågas mer och mer


Socionomer arbetar med människor i olika livssituationer och återfinns inom till exempel individ- och familjeomsorg, kriminal- och missbruksvård eller i rollen som kurator eller familjerådgivare. Efterfrågan på socionomer är ganska stor, framför allt beroende på kommande pensionsavgångar.
 
Programmet ger dig också behörighet till studier på avancerad nivå.

Framtiden behöver fler utbildade socionomer!

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Anmälan

Anmälan gör du direkt på: www.antagning.se.

Viktiga datum för din anmälan
Antagningsstatistik

Sök utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Socionomprogrammet är en akademisk utbildning där Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en kurs inom programmet. VFU-kursen är en handledd kurs utanför Högskolan.

Ladda ned VFU-guiden

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2016
Mer information
Antal platser: 24
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19124
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Distans
2016 - 2020
Ej öppen *
 
Hösten 2016
Mer information
Antal platser: 12
Studieort: Bollnäs
Anmälningskod: HIG-19125
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Distans
2016 - 2020
Ej öppen *
 
Hösten 2016
Mer information
Antal platser: 12
Studieort: Hudiksvall
Anmälningskod: HIG-19126
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Distans
2016 - 2020
Ej öppen *
 
Hösten 2016
Mer information
Antal platser: 12
Studieort: Norrtälje
Anmälningskod: HIG-19127
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Distans
2016 - 2020
Ej öppen *
 
Hösten 2016
Mer information
Antal platser: 24
Studieort: Södertälje
Anmälningskod: HIG-19207
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Distans
2016 - 2020
Ej öppen *
 
*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.
 
Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2016
Distans
2016 - 2020
Ej öppen *
Antal platser:
24
Studieort:
Gävle
Anmälningskod:
HIG-19124
Undervisningsspråk:
Svenska
Studietakt:
Helfart
Anmälan:
Hösten 2016
Distans
2016 - 2020
Ej öppen *
Antal platser:
12
Studieort:
Bollnäs
Anmälningskod:
HIG-19125
Undervisningsspråk:
Svenska
Studietakt:
Helfart
Anmälan:
Hösten 2016
Distans
2016 - 2020
Ej öppen *
Antal platser:
12
Studieort:
Hudiksvall
Anmälningskod:
HIG-19126
Undervisningsspråk:
Svenska
Studietakt:
Helfart
Anmälan:
Hösten 2016
Distans
2016 - 2020
Ej öppen *
Antal platser:
12
Studieort:
Norrtälje
Anmälningskod:
HIG-19127
Undervisningsspråk:
Svenska
Studietakt:
Helfart
Anmälan:
Hösten 2016
Distans
2016 - 2020
Ej öppen *
Antal platser:
24
Studieort:
Södertälje
Anmälningskod:
HIG-19207
Undervisningsspråk:
Svenska
Studietakt:
Helfart
Anmälan:
*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.
Utbildning
Socionomprogrammet 210 hp