Utbildning
Collage med bilder

Stärk er kompetens i samarbete med Högskolan

Högskolan i Gävle erbjuder uppdragsutbildning och kompetensutveckling för anställda i näringsliv och offentlig sektor. Här finns även möjligheter till enstaka
föreläsningar, kortare och längre kurser.

Högskolan i Gävle vill aktivt delta i utvecklingen av regionens företag och organisationer genom att erbjuda anpassade utbildningar efter behov och önskemål. Det är utbildning på akademisk nivå som är förankrad i forskning.

Vilken typ av utbildning behöver ni?

Vi kan anpassa utbildningen efter uppdragsgivarens önskemål gällande innehåll, start- och slutdatum, omfattning, studietakt, plats, examination, högskolepoäng och mer. Det finns även färdiga kurser inom våra uppdragsutbildningar som erbjuds företag och offentlig sektor, där deltagare från flera verksamheter läser tillsammans.

Kurser inom ordinarie utbud

Du kan också välja att läsa kurser inom ordinarie utbud. Det
finns kurser inom ämnesområden som även passar den som redan befinner sig i arbetslivet. Kurserna söks då via www.antagning.se.

Aktuella utbildningar

UPPDRAGSUTBILDNING

Fördjupningsutbildning för socialsekreterare inom barn och ungdom

 Denna utbildning vänder sig till den som arbetar som utredande socialsekreterare inom barn och ungdomsvården. Utbildningen är på avancerad nivå och syftar personlig professionell utveckling med fokus på yrkesrollen.

UPPDRAGSUTBILDNING

Villkor för personer med intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar, 3 hp

Du som i ditt arbete möter personer med intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar har nu chansen att lära dig mer om ämnet. Kursen syftar framförallt till att öka din generella kunskapsnivå om dessa funktionsnedsättningar. Tanken är att den ökade kunskapen ska underlätta för dig i ditt yrke men och också för de du möter.

UPPDRAGSUTBILDNING

Grundläggande psykoterapiutbildning med systemisk familjeterapeutisk och relationell inriktning, 45 hp


Högskolan i Gävle erbjuder en utbildning för dig som vill få fördjupade kunskaper om behandlingsarbete med barn och familjer. Utbildningen passar även dig som är intresserad av att vidareutbilda dig till psykoterapeut.

Utbildningen sker under fyra terminer och hålls samman av kursledare Görel Fred. I utbildningen deltar framstående föreläsare inom området.

UPPDRAGSUTBILDNING

Coaching i ledarskap, 7,5 hp

Du som är chef, team- eller projektledare kan i denna kurs utveckla och utmana ditt ledarskap till att bli mer tydligt med fokus på mål och resultat. Du får inblick och praktik i coachnngens tearier, grunder och förutsättningar.

LÄRARFORTBILDNING

Kurser inom Lärarlyftet

Högskolan har lång erfarenhet av att utbilda lärare och erbjuder fortbildning för dig som redan är lärare. Här kan du läsa mer om:

Produktionslyftet

Lean produktion

– en 18 månaders förändringsresa!
Produktionslyftet erbjuder företag ett utvecklingsprogram på 18 månader, ett program som utvecklar företagens egen inneboende förmåga att förbättra sin konkurrenskraft. Vi tillämpar principer som bygger på Lean, men utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar.

Kontaktperson och mer om Produktionslyftet

  Publicerad av: Veronica Liljeroth

Utbildning