Kurser

Fristående kurser

Att läsa kurser innebär valfrihet. Du kan själv kombinera ämnen efter intresse och profilera din egen utbildning som leder till en examen. En fördel med att läsa kurser är att du kan känna dig för innan du bestämmer vilket ämne du vill ha som huvudområde i din examen.

Du kan läsa i den ordning du vill och kan variera studietakt, det vill säga läsa på helfart, halvfart, kvartsfart eller på distans.
Studieformen är både schemabunden tid på Högskolan/campus med föreläsningar och självstudier.

Oftast inleds och avslutas kurserna med obligatoriska seminarieträffar.
För att läsa kurser vid Högskolan krävs alltid grundläggande behörighet.

Sommarkurser

Att kombinera sommaren med studier har blivit allt mer populärt under senare år. Därför erbjuder Högskolan i Gävle ett urval av kurser att läsa under sommaren.

Kursplaner

Kursplanen innehåller en beskrivning av kursens mål och huvudsakliga innehåll samt information om undervisnings- och examinationsformer. Den ger också information om poängantal och kurslitteratur.

Rekommenderad studiegång

En rekommenderad studiegång byggs upp kring ett område som kompletteras med kurser i ett antal andra ämnen som tillsammans bildar en helhet.

Den stora skillnaden mellan ett utbildningsprogram och en rekommenderad studiegång är att det inte finns någon i förväg fastställd utbildningsplan för en rekommenderad studiegång.

Utbildning