Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

Kurser inom programmet

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Termin Kurs Hp Område

Årskurs 1

1 Introduktion till omvårdnad som vetenskap och arbetsområde 7.5 hp Omvårdnad
Fysiologi och anatomi 15 hp Medicinsk vetenskap
Mikrobiologi och farmakologi 7.5 hp Medicinsk vetenskap
2 Omvårdnad - klinisk utbildning, hälsa, kommunikation, etik och ledarskap 30 hp Omvårdnad

Årskurs 2

1 Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5 hp Omvårdnad
Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5 hp Medicinsk vetenskap
2 Omvårdnad och hälsopromotion - Geriatrik samt klinisk utbildning inom primärvård, äldrevård och psykiatrisk vård 22.5 hp Omvårdnad
Medicin, kirurgi och infektion 7.5 hp Medicinsk vetenskap

Årskurs 3

1 Omvårdnad vid akuta tillstånd/sjukdomar och trauma 7.5 hp Omvårdnad
Teorier och forskningsmetoder inom omvårdnad II 22.5 hp Omvårdnad
2 Examensarbete inom omvårdnadsvetenskap 15 hp Omvårdnad
Tillämpning av omvårdnad som vetenskap och arbetsområde - klinisk utbildning 15 hp Omvårdnad
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp