Stöd för studenter med funktionshinder

Studerande med funktionsnedsättningar kan behöva anpassning av studiesituationen och extra stöd för att kunna studera på samma villkor som andra.

Informationsträff - pedagogiskt stöd

En informationsträff som riktar sig till studenter med funktionshinder. Vi kommer informera om hur du ansöker om pedagogiskt stöd, vilket stöd som finns att tillgå, anpassad tentamen, tillgängliga programvaror, rundvandring m.m.

Datum: 22 augusti
Tid: 13.00-15.00
Plats: 31:322

För mer information och anmälan, mejla funktionsstod@hig.se. Sista anmälningsdag 16 augusti.

Pedagogiskt stöd

Om du har en funktionsnedsättning är du välkommen att ansöka om pedagogiskt stöd. Med begreppet funktionsnedsättning avses en permanent eller långvarig funktionsnedsättning.

Så här söker du pedagogiskt stöd

1. Ansök via systemet NAIS,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster bifoga ett intyg som styrker ditt funktionshinder. Det går bra ladda upp ett foto av intyget med telefonen.

2. Samordnaren kontaktar dig för att boka en tid för samtal om stödåtgärder.

3. Samordnaren utfärdar ett beslut om pedagogiskt stöd där stödåtgärderna beskrivs. Inför varje kurs kontaktar du kursansvarig lärare och examinator för att visa ditt beslut och samtala om hur aktuell kurs kan behöva anpassas.

Det kan ibland ta tid att ordna det stöd som passar just dig, så var ute i god tid.

Foto Kerstin

Kerstin Åberg

Kontakt

Kerstin Åberg
Samordnare för studenter med funktionshinder 

Sofia Lagerberg Alfredsson
Studentcoach
Samordnare för studenter med funktionshinder

E-post
funktionsstod@hig.se

Sofia Lagerberg Alfredsson

Sofia Lagerberg Alfredsson

Telefon
026-64 86 41

Telefontid
Tisdag kl 09.00-10.00

Drop-in
Onsdag kl 10.00-12.00
Anmäl dig i Studentcentrum

Ingen drop-in tid vecka 24-34

 

  Publicerad av: Lisa Olsson