Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet

Att utbilda för ett livslångt lärande

Vill du vara en av dem som ska utbilda morgondagens barn till kreativa, empatiska, ansvarstagande och demokratiska människor i den första skolformen? Tycker du om att skapa en trygg omsorg och samtidigt utmana och inspirera till utveckling? Vill du vara med och lägga grunden för ett livslångt lärande?

Stimulerande yrke

Förskolläraryrket är ett kvalificerat och stimulerande yrke för dig som vill leda målstyrda processer i undervisning och tycker om att arbeta med barn i en pedagogisk verksamhet. Arbetsförmedlingen bedömer arbetsmarknaden för utbildade förskollärare som god, både på kort och på lång sikt. Utbildningen ger behörighet för vidare studier på avancerad nivå.

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska A, Naturkunskap A och Samhällskunskap A. Eller: Naturkunskap 1 b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Anmälan

Anmälan gör du direkt på: www.antagning.se.

Viktiga datum för din anmälan
Antagningsstatistik

Sök utbildning

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2017
Mer information
Antal platser: 70
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19613
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Distans
2017 - 2021
 
Hösten 2017
Mer information
Antal platser: 90
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19612
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Campus
2017 - 2021
 
*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.
 
Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2017
Distans
2017 - 2021
Antal platser:
70
Studieort:
Gävle
Anmälningskod:
HIG-19613
Undervisningsspråk:
Svenska
Studietakt:
Helfart
Anmälan:
Hösten 2017
Campus
2017 - 2021
Antal platser:
90
Studieort:
Gävle
Anmälningskod:
HIG-19612
Undervisningsspråk:
Svenska
Studietakt:
Helfart
Anmälan:
*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.
Utbildning
Förskollärarprogrammet