Akademin för hälsa och arbetsliv

Akademin för hälsa och arbetsliv

Hälsofrämjande arbetsliv

Högskolans utbildnings- och forskningsprofil hälsofrämjande arbetsliv har sin grund i akademin för hälsa och arbetsliv.

Akademin erbjuder många spännande utbildningar där intresset för människan står i fokus, såväl i form av program, fristående kurser som uppdragsutbildningar.

Här bedrivs intressant forskning inom flera områden: belastningsskador, folkhälsa, vård och hälsa, psykologi och socialt arbete. En stark forskningsmiljö - CBF, Centrum för belastningsskadeforskning - har en central roll i forskningsprofilen.

Samverkan sker på flera sätt, t.ex uppdragsutbildning för yrkesverksamma, forskningsprojekt och utvecklingsprojekt.

Akademichef: Annika Strömberg

  Publicerad av: Veronica Liljeroth

Akademin för hälsa och arbetsliv
Studentinformation
För frågor om akademins program och kurser:
kurs-aha@hig.se
Kontakt
Postadress:
Högskolan i Gävle
801 76 Gävle

Besöksadress:
Kungsbäcksvägen 47
Gävle

Telefon: (växel): 026-64 85 00
Fax: 026-64 86 86