Akademin för teknik och miljö

Akademin för teknik och miljö

Forskningsprofil byggd miljö

Högskolans forsknings- och utbildningsprofil Byggd miljö har sin grund i akademin för teknik och miljö. Det finns stora behov i samhället och näringslivet av ny kunskap, kompetens och teknik inom många av ämnesområdena i denna akademi — till exempel bebyggelse, energi, miljö, klimat och industriell utveckling.

Akademichef: Gunilla Mårtensson

  Publicerad av: Veronica Liljeroth

Akademin för teknik och miljö