Akademin för utbildning och ekonomi

Högskolan i Gävle

Forskningsprofil utbildningsvetenskap, didaktik och ämnesdidaktik


Högskolans forsknings- och utbildningprofil Utbildningsvetenskap/didaktik/ämnesdidaktik, har sin grund inom akademin för utbildning och ekonomi. Här finns ämnen från såväl humaniora som samhällsvetenskap.

Det starka samarbetet mellan akademins olika ämnen skapar goda utvecklingsmiljöer för både utbildningen och forskningen. Ett exempel är masterprogrammet i utbildningsvetenskap.

Akademichef: Svante Brunåker

Akademin för utbildning och ekonomi