Masterprogram i religionsvetenskap 120 hp

Masterprogram i religionsvetenskap 120 hp

Det här är masterutbildningen där du studerar samspelet mellan människa, samhälle, kultur, religion och folkreligiositet i historia och nutid. Med andra ord anlägger vi ett bredare perspektiv och fokuserar inte enbart på de stora, traditionella religionerna. Programmet är dessutom helt på distans. Välkommen till en i Sverige delvis unik utbildning.

Religion ur ett brett perspektiv med fyra fördjupningar

Utbildningen anknyter till hälsofrämjande arbetsliv – ett av högskolans profilområden. Betydelsen av människans existentiella dimension, kulturella självförståelse och behovet av ett holistiskt synsätt står i förgrunden.

Utbildningen är indelad i följande fördjupningar:

  • Miljö, hälsa och arbetsliv
  • Etik och ledarskap
  • Religionens plats i det postsekulära samhället
  • Religion och folktro i historia och nutid

Forskningsförberedande

Programmet är i första hand forskningsförberedande men förbereder dig också för olika yrkesroller. Vi kan också erbjuda en övergång till forskarstudier inom lärarutbildningen. På sikt hoppas vi att religionsvetenskapen ska ingå i en forskarutbildning på Högskolan.

Ökat behov i ett mångkulturellt samhälle

Många yrkessektorer kommer i och med globaliseringen och ökad migration från Asien och Afrika att behöva personal med hög utbildning och kulturkompetens. Efter utbildningen kan du arbeta inom skola, kommun, socialtjänst och myndigheter som t ex Migrationsverket och Kriminalvården. Även museiverksamhet, företag, nationella och internationella hjälporganisationer behöver den här typen av kompetens i ett mångkulturellt samhälle.

Sista ansökningsdag 15 januari!

Masterprogram i religionsvetenskap 120 hp är ett internationellt program och har sista ansökningsdag 15 januari. Din ansökan gör du direkt på antagning.se.

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

- Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng - 90 högskolepoäng inom huvudområdet religionsvetenskap* *Vissa närbesläktade huvudområden kan, utöver religionsvetenskap, bedömas behörighetsgivande

Urval

Högskolepoäng

Anmälan

Anmälan gör du direkt på: www.antagning.se.

Viktiga datum för din anmälan
Antagningsstatistik

Sök utbildning

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2018
Mer information
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19212
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Distans
2018 - 2020
 
*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.
 
Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2018
Distans
2018 - 2020
Antal platser:
10
Studieort:
Gävle
Anmälningskod:
HIG-19212
Undervisningsspråk:
Engelska
Studietakt:
Helfart
Anmälan:
*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.
Utbildning
Masterprogram i religionsvetenskap 120 hp