Människa-kultur-religionsprogrammet 180 hp

Människa-kultur-religionsprogrammet 180 hp

Bli en brobyggare på det mänskliga planet

Hur undviker vi att handlaren har extrapris på skinka inför judarnas Chanukka eller att vi kallar till viktiga möten med muslimer som sammanfaller med fredagsbönen?

I ett alltmer mångkulturellt samhälle behövs yrkespersoner med en bred förståelse för människors olika religioner, kulturer och livsåskådningar. Människa-kultur-religionsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av människor utifrån ett helhetsperspektiv.

En kompetens som behövs där människor och kulturer möts

Under utbildningen får du en allmän kompetens att arbeta med människor i både sociala och människovårdande sammanhang och en speciell kompetens att arbeta med kulturmötesfrågor. I en multikulturell värld är det kunskaper som är värdefulla inom de flesta yrken.

Stadigt ökande arbetsmarknad

Med den fördjupade kunskap inom religion och livsåskådning som programmet ger dig är du särskilt lämpad för arbete inom människovårdande och kulturella yrken. Även församlingsarbeten och kommunala och statliga tjänster på exempelvis bibliotek, Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen behöver den här typen av kompetens. Utbildningen är även lämplig som komplement för dig som utbildad pedagog, journalist, personalvetare och liknande.

Studera där du är eller här

Programmet ges i videokonferens och webbaserad distansform via lokala studiecentra. Du kan även läsa det på plats i Gävle. Vilka studiecentra som blir aktuella bestäms vid programstarten. Kontakta ditt studiecentrum redan innan du söker programmet.

Efter programmet finns möjlighet till fördjupade studier inom Masterprogrammet i religionsvetenskap vid högskolan.

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Anmälan

Anmälan gör du direkt på: www.antagning.se.

Viktiga datum för din anmälan
Antagningsstatistik

Sök utbildning

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2017
Mer information
Antal platser: 30
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19043
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
IT-distans
2017 - 2020
Ej öppen *
 
*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.
 
Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2017
IT-distans
2017 - 2020
Ej öppen *
Antal platser:
30
Studieort:
Gävle
Anmälningskod:
HIG-19043
Undervisningsspråk:
Svenska
Studietakt:
Helfart
Anmälan:
*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.
Utbildning
Människa-kultur-religionsprogrammet 180 hp