Masterprogram i socialt arbete 120 hp

Masterprogram i socialt arbete 120 hp

En masterexamen i socialt arbete innebär att du som är socionom eller har annan relevant utbildning får möjlighet att utveckla din kompetens inom områden som intresserar dig. Det ger dig samtidigt en specialistkompetens inom Högskolans forskningsprofil Hälsofrämjande arbetsliv som ökar din konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Fördjupa dina kunskaper och bli en efterfrågad specialist

Efterfrågan på specialistkompetens inom socialt arbete är stor idag. Inom masterprogrammet i socialt arbete vid Högskolan i Gävle kan du välja mellan kurser som: Organisation, ledarskap och yrkesroll, Professionella möten, Samtal med barn, Psykosocialt arbete, Internationellt socialt arbete, Alkohol och psykoaktiva droger, Hälsa och ohälsa i samhälls- och arbetsliv och Samhällsarbete.

Du får också möjlighet att i din masteruppsats fördjupa dig inom ett område som intresserar dig särskilt.

Internationell karriär och forskning

Programmet ger dig en god grund för karriärmöjligheter i såväl Sverige som utomlands samt behörighet till fortsatta forskarstudier. Det finns möjlighet att räkna in en del av kurserna i masterprogrammet i forskarutbildningen som också erbjuds vid Högskolan i Gävle.

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

- Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng - 90 högskolepoäng inom huvudområdet socialt arbete eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Anmälan

Anmälan gör du direkt på: www.antagning.se.

Viktiga datum för din anmälan
Antagningsstatistik

Sök utbildning

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Våren 2018
Mer information
Antal platser: 30
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-29201
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Distans
2018 - 2020
 
*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.
 
Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Våren 2018
Distans
2018 - 2020
Antal platser:
30
Studieort:
Gävle
Anmälningskod:
HIG-29201
Undervisningsspråk:
Svenska
Studietakt:
Helfart
Anmälan:
*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.
Utbildning
Masterprogram i socialt arbete 120 hp