CBF, Centrum för belastningsskadeforskning

Forskning, utbildning och samverkan vid CBF ska bidra till att minska belastningsrelaterad ohälsa i arbetslivet, förklara dess orsaker och begränsa dess konsekvenser. Forskning sker ofta i samarbete med andra forskningsmiljöer och med partners i samhället. Forskarutbildning är en viktig del av verksamheten. Vi har kompetens inom fysiologi, medicin, rehabilitering, epidemiologi, ergonomi, statistik, psykologi, pedagogik och ekonomi.

Forskning

 

Utbildning

Program: Masterprogram i arbetshälsovetenskap, 120 hp
Kurser: Våra kurser finns under Kursutbud, ämnet Medicin


Personal

Forskare

Doktorander

Gästforskare, projektmedarbetare


Kontakt

Forskningsledare
Svend-Erik Mathiassenöppnas i nytt fönster

Utbildningsledare                           
Mats Djupsjöbacka, Arbetshälsovetenskap
026-64 87 09
mda@hig.se

Bodil Zacharoff, Folkhälsovetenskap
026-64 85 34
bzf@hig.se

Att undersöka och mäta

Populärvetenskapligt

Årsrapporter och broschyrer om verksamheten vid CBF. Dessa skrifterna kan beställas från CBF, kontakta oss på: info.cbf@hig.se

cbflogga