Forskningsmetoder med relevans för arbetshälsovetenskap 15 hp

Om kursen

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om forskningsmetoder inom det arbetshälsovetenskapliga området. I kursen ingår såväl kvalitativa som kvantitativa metoder, och praktiska moment kring forskningsetiska problemställningar som kan uppstå i den forskning man vill genomföra.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Kandidatexamen (180 hp). Inom kandidatexamen, eller utöver denna, krävs kurser om sammanlagt 30 högskolepoäng inom något av ämnena medicin, psykologi, idrott, friskvård, folkhälsovetenskap, pedagogik, omvårdnadsvetenskap, rehabilitering, ledarskap, organisation och styrning eller annat adekvat ämne, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2020
Distans
202036 - 202102
INSTÄLLD
Studietid: Dagtid
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
0 träffar
Anmälningskod: HIG-14506
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)