Sök

Arbetshälsovetenskap 7.5 hp

Om kursen

Arbetslivet utgör en stor del av livet, och har betydelse för människans hälsa och välbefinnande. När arbetslivet förändras, så får det därför konsekvenser för hur vi mår. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av arbetsrelaterade hälsofrågor, och vill uppdatera dig på det senaste inom området.

Den här kursen fokuserar på hur den fysiska och psykosociala arbetsmiljön kan påverka hälsan, och relaterar olika typer av arbetsledning och arbetsorganisation till hälsa. Den belyser även genus- och jämlikhetsaspekter i arbetshälsovetenskapliga problemområden.

Alla moment på kursen genomförs digitalt.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Kandidatexamen (180 hp). Inom kandidatexamen, eller utöver denna, krävs kurser om sammanlagt 30 högskolepoäng inom något av ämnena medicin, psykologi, idrott, friskvård, folkhälsovetenskap, pedagogik, omvårdnadsvetenskap, rehabilitering, ledarskap, organisation och styrning eller annat adekvat ämne, eller motsvarande kunskaper. Svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Distans
202335 - 202344
Studietid: Dagtid
Antal platser: 5
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-14510
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)