Sök

Mätnings- och värdeteori 7.5 hp

Om kursen

Vid beslutsfattande behöver man ofta utföra mätningar av olika slag och värdeomdömen är en viktig del i beslutsfattande. Kursen ger kännedom om mätningsteorins elementa och huvuddragen i den moderna diskussionen inom värdeteori och etik med fokus på tillämpning vid beslutsfattande, riskbedömning och policyutformning. Värdesemantiska, värdeontologiska och värdeepistemologiska perspektiv presenteras och olika normativa etiska teorier diskuteras kritiskt. Den representationella synen på mätning beskrivs och förhållandet mellan mätning och värdering behandlas ingående. Möjligheten att mäta kvalitativa variabler diskuteras.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå. Beslut och risk i teori och praktik 7,5 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Distans
202345 - 202402
Studietid: Dagtid
Antal platser: 80
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-18406
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)