Sök

Mätningsteori och formell värdeteori 7.5 hp

Om kursen

För besluts- och riskanalys är studiet av preferens- och värderelationer av stor betydelse liksom studiet av mätning och mått för osäkerhet och värde. Kursen presenterar de formella grundvalarna för mätnings- och värdeteori med inriktning mot tillämpning inom besluts- och riskanalys. Inom ramen för elementär mängdlära presenteras olika slags ordningsrelationer och möjligheten att representera dem numeriskt studeras. Begreppen avbildning (funktion), struktur, strukturlikhet, isomorfi och homomorfi definieras och exemplifieras. Den moderna mätningsteorins paradigm beskrivs ingående och representations-, entydighets- och meningsfullhetsproblematiken vid mätning förklaras och exemplifieras. De olika skaltyperna ordinalskala, intervallskala och kvotskala karakteriseras och betydelsen av dem för att erhålla meningsfulla mätningsresultat klarläggs. Under kursens gång tillämpas det som avhandlats på frågeställningar inom besluts- och riskanalys. Bland annat ges en formell ram för multikriterieanalys och värdeaggregering och den klassiska beslutsprincipen att maximera förväntad nytta analyseras ur mätningsteoretisk synvinkel. Möjligheten att mäta osäkerhet och risk vid beslutsfattande diskuteras. Problemlösning är ett viktigt inslag i kursen, det gäller såväl problem som illustrerar och klargör införda begrepp och metoder och dels konkreta problem hämtade från besluts- och riskanalysen.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Matematik C eller Matematik 3b/3c och minst 15 hp akademiska poäng eller Besluts- och riskanalys 2, 7,5 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)