Sök

Floristik och faunistik 7.5 hp

Om kursen

Kursen avser att öka artkunskapen inom viktiga organismgrupper i den svenska miljön, förmedla olika metoder för artbestämning, ge en inblick i växternas och djurens miljö, beskriva mångfalden av organismernas anatomi och morfologi, öka kunskapen om växt- djursystematik.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2023
Normal
202323 - 202327
Studietid: Dagtid
Antal platser: 30
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-38100
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)