Bildpedagogik (1-30) 30 hp

Om kursen

Kursen har en ämnesdidaktisk inriktning. Den vänder sig till lärare, förskollärare, fritidspedagoger och andra som är intresserade av att utveckla sina kunskaper i ämnet bildpedagogik. Kursen innehåller bild- och konstpedagogisk teori. Dessutom teorier om visuell kultur, praktiskt bildarbete i många olika material och tekniker samt studiet av barns och ungas bilder som språk och kommunikation i relation till en social och kulturell mångfald.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2020
Distans
202036 - 202122
Studietid: Dagtid
Antal platser: 30
Studieort: Gävle
10 träffar
Anmälningskod: HIG-13110
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Fem träffar per termin. Träffarna är fredagar (eftermiddag) och lördagar (dagtid).

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)