Bildpedagogik i förskola och skola – analoga och digitala tekniker 15 hp

Om kursen

Kursen innehåller introduktion till det bildpedagogiska kunskapsfältet samt bildskapande i olika material och tekniker. Bilders visuella och språkliga uttrycksmöjligheter prövas i tvådimensionellt och tredimensionellt gestaltande. Teoretiska perspektiv på bildframställning
diskuteras och granskas . Bilders kommunikativa möjligheter prövas och undersöks i analogt och digitalt gestaltande och sätts i relation till bildpedagogiska undervisningspraktiker.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2020
Distans
202024 - 202033
INSTÄLLD
Studietid: Dagtid
Antal platser: 20
Studieort: Gävle
10 träffar
Anmälningskod: HIG-33100
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmärkning: Träffar på Högskolan i Gävle 11/6, 12/6, 15/6, 16/6, 17/6 samt 5/8, 6/8, 7/8, 10/8 och 11/8.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)