Sök

Digital teknik som bildskapande verktyg i förskola och skola 7.5 hp

Om kursen

Kursen har en ämnesdidaktisk inriktning och erbjuder praktiska uppgifter med syfte att utveckla användande, och metoder för användande, av digital teknik i bildskapande processer. Det praktiska digitala bildskapandet kopplas samman med teorier om bildanalys och bildkommunikation. I kursen utvecklas också kunskap om visuell kultur och bilders betydelse i undervisning inom förskola, fritidshem och skola samt i en vidare samhällskontext. Kursen ges på kvartsfart som distanskurs med examinerande tillfällen på plats på högskolan i Gävle. En av träffarna sker en fredag eftermiddag samt efterföljande lördag dagtid. Den andra träffen sker en vardag.

Digital utrustning (dator och surfplatta/smartphone) och viss programvara, som studenten själv bekostar, krävs för uppgifter i kursen.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Distans
202335 - 202402
Studietid: Dagtid
Antal platser: 25
Studieort: Gävle
2 träffar
Anmälningskod: HIG-13111
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Kvartsfart
Anmärkning: Digital utrustning (dator och surfplatta/smartphone) och viss programvara, som studenten själv bekostar, krävs för uppgifter i kursen. Två examinerande träffar på campus. En av träffarna sker en fredag eftermiddag samt efterföljande lördag dagtid. Den andra träffen sker en vardag.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)