Bildpedagogik (31-60) 30 hp

Om kursen

Kursen har en ämnesdidaktisk inriktning. Den vänder sig till förskollärare, lärare och fritidspedagoger samt andra som vill utveckla och fördjupa sina kunskaper om estetiska läroprocesser utifrån barns och ungas bildskapande. Kursen innehåller jämförande studier i bild- och konstpedagogisk teori, fördjupning i materialkunskap och praktiskt bildarbete i olika tekniker. Studier av barns och ungas kulturella erfarenheter, kreativitet och reception (av t ex media) sätts in i ett kulturanalytiskt samhällsperspektiv. I det avslutande momentet skrivs en uppsats.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Bildpedagogik 1-30 hp

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2020
Distans
202036 - 202122
Studietid: Dagtid
Antal platser: 25
Studieort: Gävle
10 träffar
Anmälningskod: HIG-13105
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Fem träffar per termin. Träffarna är fredagar (eftermiddag) och lördagar (dagtid).

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)