Ateljerista - pedagogik för förskola och skola (1-30) 30 hp

Om kursen

Kursen syftar till att utveckla kompetens hos de studerande att kunna leda arbetet med estetiska lärandeprocesser i förskola och skola. Den utgår från synsättet om ett rikt och kompetent barn och grundtanken bakom kursen är att utmana barns tänkande och stimulera ett kreativt och skapande arbetssätt.
Kursen innehåller praktiskt och estetiskt arbete med olika material och uttrycksätt, eget konstnärligt utvecklingsarbete, pedagogisk dokumentation och bildpedagogisk teori. Kursen vänder sig till dig som vill utveckla ditt arbete med barn i förskola och grundskolans lägre stadier och som är intresserad av att lära dig mer om kreativa arbetssätt utifrån olika kulturpedagogiska förhållningssätt.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Förskollärarexamen, lärarexamen eller motsvarande likvärdiga utbildningar

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2021
Distans
202135 - 202222
Studietid: Dagtid
Antal platser: 30
Studieort: Gävle
10 träffar
Anmälningskod: HIG-13116
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Fem träffar per termin. Träffarna är fredagar (eftermiddag) och lördagar (dagtid).

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)