Sök

Ateljerista - pedagogik för förskola och skola (1-30) 30 hp

Om kursen

Kursen vänder sig till behöriga förskollärare, grundlärare F-9 och grundlärare med inriktning fritidshem, vilka är intresserade av att utveckla kunskaper, i och om, ateljépedagogiskt arbete för undervisning i förskola och skola. Kursen innehåller gestaltande, estetiska, undersökande och teoretiska perspektiv på ateljépedagogik och bildpedagogik. Under kursen prövas etiska och pedagogiska överväganden i praktiskt gestaltande arbete, vilka iscensätts i, med och genom estetiska och konstnärliga processer, såväl analogt som digitalt. Kursen ges på halvfart som distanskurs med examinerande tillfällen på plats på Högskolan i Gävle. Efter avslutad kurs finns möjlighet till fortsatta studier inom ämnet bildpedagogik upp till 90 hp.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Förskollärarexamen, lärarexamen eller motsvarande likvärdiga utbildningar

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Distans
202335 - 202422
Studietid: Dagtid
Antal platser: 30
Studieort: Gävle
10 träffar
Anmälningskod: HIG-13116
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Fem träffar per termin. Träffarna är fredagar (eftermiddag) och lördagar (dagtid).

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)