Byggnadsteknik för fastighetsmäklare/ekonomer, distans 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna redogöra för uppbyggnad av ett småhus och dess system med utgångspunkt från en fastighetsmäklares/ekonoms verksamhet.
Detta innebär att studenten ska kunna:
• Terminologi för byggnadskomponenter och system, samt byggnadens installationer;
• Funktionskrav som ställs på byggnader;
• Byggnadskomponenters uppbyggnad samt kännedom om vanliga byggmaterial;
• Introduktion till inomhusmiljö, termisk och hygienisk komfort, installationsteknik samt energianvändning;
• Uppkomst av skador och fel i byggnader, felkällor, samt risker med ändring i byggnader;
• Ritningsläsning och areaberäkningar för småhus;
• Introduktion till ritteknik;
• Känna till byggprocessen och byggnadsbestämmelser (bygglov, bygganmälan).

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2020
Distans
202036 - 202045
Studietid: Dagtid
Antal platser: 300
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-16604
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Undervisning och examination sker på distans via högskolans lärplattform Blackboard.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)