Byggnadsteknik för fastighetsmäklare/ekonomer fortsättningskurs, distans 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren kunna redogöra för uppbyggnaden av flerbostadshus
och lokaler med utgångspunkt från en fastighetsmäklares/ekonoms verksamhet.
Kursdeltagarna ska kunna:
• Terminologi för byggnadskomponenter och system, samt byggnadens installationer
• Utformningen av flerbostadshus under det senaste århundradet
• Olika besiktningsformer vilka finns i anknytning till flerbostadshus
• Skadestatistik för byggnader
• Kännedom om vanliga byggmaterial och dessas egenskaper
• Orientera sig i Boverkets Byggregler BBR
• Kvantifiera BOA, BIA, LOA och ÖVA i areaberäkningar för lokaler och flerbostadshus.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Byggnadsteknik för fastighetsmäklare/ekonomer A eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2020
Distans
202014 - 202023
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 100
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-26608
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)