Byggnadskomponenter och installationsteknik - distans 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för terminologi för byggnadskomponenter och system, samt för byggnadens installationer
2. redogöra för byggnadskomponenters och installationers uppbyggnad samt beskriva vanliga bygg- och installationstekniska lösningar
3. beskriva innebörden av inomhusmiljö, termisk och hygienisk komfort
4. redogöra för hur fukt- och värmetransporter sker i byggnader och vilka konsekvenser dessa kan ge upphov till.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Matematik B eller Matematik 2a/b/c (Områdesbehörighet 7/A7). Undantag ges för Fysik A eller Fysik 1b1/Fysik 1a.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2020
Distans
202046 - 202102
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 150
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-16605
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)