Sök

Byggnadsmaterial och tillämpad byggnadsfysik - distans 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. redogöra för grundläggande egenskaper hos vanliga byggnadsmaterial
2. beskriva centrala byggnadsfysikaliska fenomen (värme-, luft och fukttransporter) samt principer bakom byggnads- och installationstekniska lösningar och materialval utifrån dessa fenomen
3. utföra enklare byggnadsfysikalisk beräkningar för att bedöma termiska och fukttekniska förhållanden hos byggnadskomponenter samt byggnaders effekt- och energibehov
4. analysera byggnaden som ett helt system och hur valda material, konstruktions- samt installationslösningar samspelar i systemet.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2023
Distans
202303 - 202312
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 150
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-26607
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)