Sök

Didaktik: IT som resurs för högstadie- och gymnasielärare 7.5 hp

Om kursen

Kursen vänder sig yrkesverksamma lärare inom högstadie-, gymnasie-, eller vuxenutbildning som önskar öka kompetensen i att hantera informations- och kommunikationsteknik (IT/IKT) som resurs för lärande och undervisning. Utifrån didaktiska perspektiv diskuteras under kursen aktuell forskning kring lärande i fysiska och digitala miljöer samt hur IT kan användas i det pedagogiska arbetet med elever. Konkret arbete med ljud, bild och film i digital miljö kommer att ske och relateras till den egna undervisningen. I samband med detta diskuteras och problematiseras även copyrightfrågor och Netikett samt didaktiska frågor relaterat till arbetssätt och lärande.

Fristående kurs

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Didaktik 60 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2023
Distans
202303 - 202322
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 30
Studieort: Gävle
2 träffar
Anmälningskod: HIG-23340
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Kvartsfart
Hösten 2023
Distans
202335 - 202402
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 30
Studieort: Gävle
2 träffar
Anmälningskod: HIG-13356
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Kvartsfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)