Dramapedagogik (1-30) 30 hp

Om kursen

Kursen tar upp dramapedagogikens grunder i teori och praktik. I samspel med andra får du tillfälle att formulera, gestalta och integrera personliga erfarenheter och aktuell dramapedagogisk forskning kring t ex lek, lärande, gruppdynamik och ledarskap. I kursen ingår även att deltagarna omsätter de nyvunna kunskaperna i sin egen yrkesverksamhet. Kursen avslutas med en enklare teateruppsättning eller annat kulturprojekt som visas inför publik.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Examen som lärare, fritidspedagog, socionom eller konstnärlig examen inrikting mot scenisk gestaltning. Vid pågående utbildning kan dispens ansökas. Alternativt dokumenterad yrkeslivserfarenhet från ovan nämnda yrken om minst 1 år samt intyg från arbete med drama/teater.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)