Dramapedagogik (31-60) 30 hp

Om kursen

Kursen behandlar olika dramapedagogiska perspektiv och verksamhetsfält. Utifrån ett dramapedagogiskt förhållningssätt undersöks hur forumspel och rollspel kan användas för att bearbeta frågor kring ledarskap, socialt samspel och konflikter. Kursen innehåller även grundläggande forskningsmetodik och avslutas med en uppsats, alternativt ett projektarbete.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Dramapedagogik (1-30) 30 hp.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)