Examensarbete inom besluts-, risk- och policyanalys 15 hp

Om kursen

Examensarbetet är den avslutande kursen på sista terminen av Magisterprogrammet i Besluts-, risk- och policyanalys.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Teorier och verktyg för komplexa beslut 1 7,5 hp samt Teorier och verktyg för komplexa beslut 2 7,5 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2020
Distans
202036 - 202102
Studietid: Dagtid
Antal platser: 15
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-18429
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Våren 2021
Distans
202103 - 202122
Studietid: Dagtid
Antal platser: 30
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-28416
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)