Examensarbete inom besluts-, risk- och policyanalys 15 hp

Om kursen

Examensarbetet är den avslutande kursen på sista terminen av Magisterprogrammet i Besluts-, risk- och policyanalys.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Teorier och verktyg för komplexa beslut 1 7,5 hp samt Teorier och verktyg för komplexa beslut 2 7,5 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2019
Distans
201936 - 202003
Studietid: Dagtid
Antal platser: 15
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-18423
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Våren 2020
Distans
202004 - 202023
Studietid: Dagtid
Antal platser: 30
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-28426
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)