Grundläggande programmering med matematikdidaktiskt fokus, fortsättningskurs 5 hp

Om kursen

Den här kursen riktar sig till lärare i matematik på gymnasial nivå eller grundskolenivå och som tidigare har läst en grundläggande kurs i programmering (Python). Du breddar och fördjupar dina kunskaper i programmering och du tränar din förmåga att representera matematiska modeller med programvara. Samtidigt utvecklar du din didaktiska förmåga att identifiera relevanta problem i matematiken och omvärlden där programmering är ett lämpligt sätt att lösa problemen - och omsätta det i din undervisning med dina elever. Du reflekterar även över programmering i relation till jämställdhet, etik och miljöfrågor.

Kursen ges som distanskurs. I vår nätbaserade utbildningsplattform Blackboard får du svar på frågor och tillgång till information, instruktioner, diskussioner, uppgifter, instuderingsfrågor, digitalt material, feedback, mm. Examinationen sker genom seminarier, inskickade inlämningsuppgifter samt ett avslutande undervisningsprojekt. Campusförlagda seminarier kan förekomma, men om du inte kan närvara används nätmöten eller videoinspelningar som alternativ.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning 7,5 hp (DVU001 eller DVU003) eller motsvarande

Urval

Särskilt urval

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)