Sök

Ämnesdidaktiska studier i engelska (91-120) 30 hp

Om kursen

Kursen vänder sig till dig som är ämneslärare i engelska eller har kandidatexamen i engelska och vill bredda och fördjupa din ämnesdidaktiska kompetens. En kurs på avancerad nivå ger en ökad meritering på arbetsmarknaden och en stabilare grund att stå på i undervisningen. Kursen syftar till att ge lärare kunskaper och utveckla förmågor som gör att de kan bidra till ett inkluderande, innovativt och reflekterande samhälle. I kursen läggs särskild vikt vid muntlig och skriftlig språkfärdighet, engelskspråkig litteraturdidaktik, elevspråksanalys och mångfald i undervisning och lärande i skolämnet engelska. Undervisningen är helt nätbaserad.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Kandidatexamen i engelska eller ämneslärarexamen i engelska.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Distans
202335 - 202422
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 15
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-12520
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Halvfart
Hösten 2023
Distans
202335 - 202523
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 15
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-12519
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Kvartsfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)