Engelska (1-30) 30 hp

Om kursen

Kursens huvudsakliga fokus ligger på att utveckla studenternas kommunikativa färdigheter i engelska samt att introducera grundläggande begrepp för analys av språkstruktur, litteratur och kultur. De kommunikativa färdigheterna tränas speciellt genom att studenterna skriver och redigerar ett flertal skriftliga fördjupningsuppgifter.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

En B/ En 6 (Områdesbehörighet 2/A28)

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2020
Normal
202036 - 202102
Studietid: Dagtid
Antal platser: 15
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-12500
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Helfart
Hösten 2020
Distans
202036 - 202122
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 30
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-12502
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Examinerande schemalagda nätbaserade träffar. För heltidsstudenter innebär detta två schemalagda träffar i veckan (en schemalagd träff i veckan för halvtidsstudenter). Det kommer att finnas minst åtta nätbaserade seminarier i varje 7,5 hp moment (moment 0010, 0020 och 0030), minst fyra nätbaserade seminarier i moment 0040 och minst tre nätbaserade seminarier i moment 0050.
Hösten 2020
Distans
202036 - 202102
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 20
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-12501
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Helfart
Anmärkning: Examinerande schemalagda nätbaserade träffar. För heltidsstudenter innebär detta två schemalagda träffar i veckan (en schemalagd träff i veckan för halvtidsstudenter). Det kommer att finnas minst åtta nätbaserade seminarier i varje 7,5 hp moment (moment 0010, 0020 och 0030), minst fyra nätbaserade seminarier i moment 0040 och minst tre nätbaserade seminarier i moment 0050.
Våren 2021
Distans
202103 - 202202
Ej öppen *
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 30
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-22510
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: 0 träffar på campus Gävle. Examinerande schemalagda nätbaserade träffar. För heltidsstudenter innebär detta två schemalagda träffar i veckan (en schemalagd träff i veckan för halvtidsstudenter). Det kommer att finnas minst åtta nätbaserade seminarier i varje 7,5 hp moment (moment 0010, 0020 och 0030), minst fyra nätbaserade seminarier i moment 0040 och minst tre nätbaserade seminarier i moment 0050.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)