Sök

Engelska (1-30) 30 hp

Om kursen

Kursens huvudsakliga fokus är att introducera grundläggande begrepp för analys av engelskspråkig språkstruktur, litteratur och kultur. Muntliga och skriftliga färdigheter tränas kontinuerligt under kursens gång genom deltagande i seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter. Skriftliga färdigheter fördjupas speciellt genom att studenterna skriver och redigerar ett flertal skriftliga fördjupningsuppgifter

Distanskursen:
Examinerande schemalagda nätbaserade träffar. För heltidsstudenter innebär detta två schemalagda träffar i veckan (en schemalagd träff i veckan för halvtidsstudenter). Det kommer att finnas minst åtta nätbaserade seminarier i varje 7,5 hp moment (moment 0010, 0020 och 0030), minst fyra nätbaserade seminarier i moment 0040 och minst tre nätbaserade seminarier i moment 0050.

Campuskursen:
Examinerande schemalagda träffar. För heltidsstudenter innebär detta två schemalagda träffar i veckan (en schemalagd träff i veckan för halvtidsstudenter). Det kommer att finnas minst åtta seminarier i varje 7,5 hp moment (moment 0010, 0020 och 0030), minst fyra seminarier i moment 0040 och minst tre seminarier i moment 0050.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2023
Distans
202303 - 202402
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 30
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-22500
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Halvfart
Hösten 2023
Distans
202335 - 202422
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 40
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-12508
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Examinerande schemalagda nätbaserade träffar. För heltidsstudenter innebär detta två schemalagda träffar i veckan (en schemalagd träff i veckan för halvtidsstudenter). Det kommer att finnas minst åtta nätbaserade seminarier i varje 7,5 hp moment (moment 0010, 0020 och 0030), minst fyra nätbaserade seminarier i moment 0040 och minst tre nätbaserade seminarier i moment 0050.
Hösten 2023
Distans
202335 - 202402
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 20
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-12509
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Helfart
Anmärkning: Examinerande schemalagda nätbaserade träffar. För heltidsstudenter innebär detta två schemalagda träffar i veckan (en schemalagd träff i veckan för halvtidsstudenter). Det kommer att finnas minst åtta nätbaserade seminarier i varje 7,5 hp moment (moment 0010, 0020 och 0030), minst fyra nätbaserade seminarier i moment 0040 och minst tre nätbaserade seminarier i moment 0050.
Hösten 2023
Normal
202335 - 202402
Studietid: Dagtid
Antal platser: 15
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-12510
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)