Engelska (1-30) 30 hp

Om kursen

Kursens huvudsakliga fokus ligger på att utveckla studenternas kommunikativa färdigheter i engelska samt att introducera grundläggande begrepp för analys av språkstruktur, litteratur och kultur. De kommunikativa färdigheterna tränas speciellt genom att studenterna skriver och redigerar ett flertal skriftliga fördjupningsuppgifter.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

En B/ En 6 (Områdesbehörighet 2/A28)

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2019
Normal
201936 - 202003
Studietid: Dagtid
Antal platser: 15
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-12518
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Helfart
Hösten 2019
Distans
201936 - 202023
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 35
Studieort: Gävle
0 träffar
Anmälningskod: HIG-12517
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Inga träffar i Gävle. Distansstudenterna förväntas delta i de schemalagda nätbaserade seminarierna. Det kommer att finnas minst åtta nätbaserade seminarier i varje 7,5 hp moment (moment 0010, 0020 och 0030), minst fyra nätbaserade seminarier i moment 0040 och minst tre nätbaserade seminarier i moment 0050.
Hösten 2019
Distans
201936 - 202003
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 30
Studieort: Gävle
0 träffar
Anmälningskod: HIG-12516
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Helfart
Anmärkning: Inga träffar i Gävle. Distansstudenterna förväntas delta i de schemalagda nätbaserade seminarierna. Det kommer att finnas minst åtta nätbaserade seminarier i varje 7,5 hp moment (moment 0010, 0020 och 0030), minst fyra nätbaserade seminarier i moment 0040 och minst tre nätbaserade seminarier i moment 0050.
Våren 2020
Distans
202004 - 202102
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 30
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-22509
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: 0 träffar på campus Gävle. Distansstudenterna förväntas delta i de schemalagda nätbaserade seminarierna. Det kommer att finnas minst åtta nätbaserade seminarier i varje 7,5 hp moment (moment 0010, 0020 och 0030), minst fyra nätbaserade seminarier i moment 0040 och minst tre nätbaserade seminarier i moment 0050.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)